Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Boliarov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Organizovanie aktivačnej činnosti-dobrovoľnícka činnosť.

ID: 2023/001 – Ústredie práce

13.1.2023

Začiatok účinnosti 1.2.2023

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 11.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní stravy zo školskej jedálne.

ID: 41/2022 – Základná škola s materskou školou

29.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 29.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Základná škola s materskou školou, Bidovce 209

Dodávateľ - Sídlo Bidovce 209, 044 45 Bidovce

Dodávateľ - IČO 51001489

Prílohy

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 129/2013-rozpočet 2023.

ID: 40/2022 – VaK SERVIS

4 602,00 €

21.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 15.12.2022

Suma s DPH 4 602,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ VaK SERVIS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 52110478

Prílohy

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 128/2013-rozpočet 2023.

ID: 39/2022 – VaK SERVIS

1 266,00 €

21.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 15.12.2022

Suma s DPH 1 266,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ VaK SERVIS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 52110478

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu.

ID: 38/2022 – Kosit East

20.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Kosit East

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 50273884

Prílohy

Zmluva o prevode výpočtovej techniky.

ID: 37/2022 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

20.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

Organizovanie § 54 – 1.1.2023-30.6.2023.

ID: 36/2022 – Ústredie práce

6 643,00 €

14.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 13.12.2022

Suma s DPH 6 643,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve 1/2022-staveb.práce-projekt- „Úpravňa vody na zníženie obsahu arzénu v pitnej vode“.

ID: 35/2022 – ProMinent Slovensko

7.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ ProMinent Slovensko, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Roľnícka 21, 831 07 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31381821

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve na rozvoz stravy do MŠ v roku 2023.

ID: 34/2022 – Miroslava Haľková - MIRKA

6.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 5.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Miroslava Haľková - MIRKA

Dodávateľ - Sídlo , 044 47 Boliarov

Dodávateľ - IČO 47998440

Prílohy

Zmluva o spolupráci národný projekt NP PRIM II – pokračovanie projektu

ID: 33/2022 – Úrad vlády Slovenskej republiky

5.12.2022

Začiatok účinnosti 1.12.2022

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 14.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Úrad vlády Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151513

Prílohy

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov CVČ.

ID: 32/2022 – SCVČ Beniakovce

30,00 €

2.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.12.2022

Suma s DPH 30,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ SCVČ Beniakovce

Dodávateľ - Sídlo Beniakovce 44, 044 42 Beniakovce

Dodávateľ - IČO 42248019

Prílohy

Organizovanie aktivačnej činnosti §12 s ÚPSVaR Košice.

ID: 31/2022 – Ústredie práce

14.11.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 14.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy