Obecné zastupiteľstvo

Ing. Milan Bajus

Zástupca starostu, Poslanec

Matúš Haľko

Poslanec

Ján Hlavatý

Poslanec

Vladimír Hlavatý

Poslanec

Ing. Jaroslav Hrehor

Poslanec

Miroslav Klempár

Poslanec

Alojz Konkoľovský

Poslanec

KOMISIE:

Na ochranu verejného záujmu:

Predseda: Matúš Haľko
Členovia -poslanci: Ján Hlavatý, Alojz Konkoľovský

Na ochranu verejného poriadku a životného prostredia:

Predseda: Ing. Jaroslav Hrehor
Členovia:

  • poslanci: Ján Hlavatý, Miroslav Klempár
  • obyvatelia obce: Marián Balog st., Daniela Sakmárová

Finančná komisia: predseda: Ing. Milan Bajus

Členovia:

  • poslanci: Vladimír Hlavatý, Matúš Haľko
  • obyvatelia obce: Ing. Miloslav Hrehor, František Petrila

Kultúrno-športová:

Predseda: Ján Hlavatý
Členovia:

  • poslanci: Ing. Milan Bajus, Matúš Haľko
  • obyvatelia obce: Alena Petrilová

Stavebná komisia:

Predseda: Vladimír Hlavatý
Členovia:

  • poslanci: Alojz Konkoľovský, Miroslav Klempár
  • obyvatelia obce: Ladislav Forgáč č.79, Martin Petrila

Zverejnené 14. júla 2021.
Upravené 19. októbra 2021.