Obecné zastupiteľstvo

Vladimír Hlavatý

Zástupca starostu, Poslanec

Matúš Haľko

Poslanec

Ján Hlavatý

Poslanec

Ing. Jaroslav Hrehor

Poslanec

Alojz Konkoľovský

Poslanec

Ing. Tomáš Takáč

Poslanec

Mgr. Daniela Sakmárová

Poslanec

KOMISIE:

Na ochranu verejného záujmu:

Predseda: Matúš Haľko
Členovia -poslanci: Ján Hlavatý, Alojz Konkoľovský, Vladimír Hlavatý, Ing. Tomáš Takáč, Ing. Jaroslav Hrehor, Mgr. Sakmárová Daniela

Zverejnené 14. júla 2021.
Upravené 21. decembra 2022.