Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Boliarov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o odchyte túlavých psov.

ID: 23/2022 – Vranovský útulok pre psov

400,00 €

10.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.10.2022

Suma s DPH 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Vranovský útulok pre psov

Dodávateľ - Sídlo Na hrunku 52, 093 01 Vranov nad Topľou

Dodávateľ - IČO 42230110

Prílohy

Poistná zmluva UNIQA-dodatok č.1

ID: 22/2022 – UNIQA pojišťovna

10.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Dodávateľ - Sídlo Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Dodávateľ - IČO 53812948

Prílohy

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny – VSE.

ID: 21/2022 – Východoslovenská energetika

20.9.2022

Začiatok účinnosti 1.10.2022

Koniec účinnosti 30.11.2024

Dátum podpísania 20.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Východoslovenská energetika

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Dodatok č.2 k zmluve o vývoze odpadu z roku 2019.

ID: 20/2022 – KOSIT EAST s.r.o.

14.9.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ KOSIT EAST s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 50 273 884

Prílohy

Dodatok č.2 k Zmluve na dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky „Podpora dobudovania technickej infraštruktúry v obci Boliarov“.

ID: 19/2022 – PEhAES

257 458,80 €

24.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.8.2022

Suma s DPH 257 458,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ PEhAES, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Dodávateľ - IČO 00155764

Prílohy

Zmluva na vykonávanie stavebného dozoru pre projekt Úpravňa vody na zníženie obsahu arzénu v pitnej vode.

ID: 18/2022 – Ing. Jaroslav Zitrický

1 200,00 €

15.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.8.2022

Suma s DPH 1 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Ing. Jaroslav Zitrický

Dodávateľ - Sídlo Baška 117, 044 20 Baška

Dodávateľ - IČO 44543361

Prílohy

Popis

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie DPO

ID: 17/2022 – Obec Boliarov

200,00 €

24.6.2022

Začiatok účinnosti 24.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.6.2022

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Územná org. DPO

Objednávateľ - Sídlo Národná trieda 5, 040 01 Košice

Objednávateľ - IČO 00415821

Dodávateľ Obec Boliarov

Dodávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Dodávateľ - IČO 00323993

Prílohy

Organizovanie §54 podľa Zákona 5/2004 o služb.zamestn.

ID: 16/2022 – UPSVaR Košice

3 986,00 €

23.6.2022

Začiatok účinnosti 22.6.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 21.6.2022

Suma s DPH 3 986,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ UPSVaR Košice

Dodávateľ - Sídlo Staničné námestie 9, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie pre výstavbu ZŠ Boliarov.

ID: 15/2022 – TANNOT s.r.o.

34 800,00 €

17.5.2022

Začiatok účinnosti 18.5.2022

Koniec účinnosti 18.5.2022

Dátum podpísania 17.5.2022

Suma s DPH 34 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ TANNOT s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Komenského 48, 094 31 Hanušovce n/Topľou

Dodávateľ - IČO 50778200

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZO Boliarov.

ID: 14/2022 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR

1 400,00 €

12.5.2022

Začiatok účinnosti 13.5.2022

Koniec účinnosti 5.9.2022

Dátum podpísania 12.5.2022

Suma s DPH 1 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve na dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky „Podpora dobudovania technickej infraštruktúry v obci Boliarov“.

ID: 13/2022 – PEhAES

5.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ PEhAES, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Dodávateľ - IČO 00155764

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 007/2019 „Podpora dobudovania technickej infraštruktúry v obci Boliarov – vypracovanie projektovej dokumentácie

ID: 12/2022 – GEOTEREN s.r.o.

27.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ GEOTEREN s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Moyzesova 32, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 44339968

Prílohy