Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj

Košický

Okres

Košice okolie

Región

Košice okolie

Počet obyvateľov

1005

Rozloha

940 ha

Prvá písomná zmienka


v roku 1289

Boliarov leží vo východnej časti Košickej kotliny v doline malého potoka ústiaceho do Olšavy. Povrch chotára je mierne zvlnená, zväčša odlesnená pahorkatina na mladotreťohorných usadeninách. Súvislý les (buk, dub) je iba v severovýchodnej časti. Má hnedé lesné a illimerizované pôdy.

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2010 spolu 756
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 284
 • Produktívny vek (15-54) ženy 179
 • Produktívny vek (15-59) muži 215
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 78
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 19

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Knižnica
 • Komunálny odpad
 • Základná škola
 • Materská škola

Erb obce

Vlajka obce