Základná škola Boliarov

ZŠ Boliarov 50

Mgr. Mária Rusnáková

Riaditeľka ZŠ

zsboliarov@gmail.com 055/69 90 439

Web stránka základnej školy: https://zsboliarov.edupage.org/