Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Boliarov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Poskytovanie stravy pre MŠ Boliarov-dodatok č.1.

ID: 4/2022 – ZŠsMŠ Bidovce

16.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti 1.3.2022

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ ZŠsMŠ Bidovce

Dodávateľ - Sídlo Bidovce 209, 044 45 Bidovce

Dodávateľ - IČO 51001489

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie Zvonica

ID: 9/2022 –

4 000,00 €

14.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 4 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení procesu VO č.29/2021-projekt Dobudovanie technickej infraštruktúry

ID: 3/2022 – ABYS Slovakia s.r.o.

1 200,00 €

10.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 1 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ ABYS Slovakia s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35875593

Prílohy

Zmluva 2/2022-stavebné práce projekt „Podpora dobudovanie tech.infraštruktúry v obci Boliarov“-chodník

ID: 2/2022 – PEhAES

213 504,44 €

27.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.1.2022

Suma s DPH 213 504,44 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ PEhAES, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Dodávateľ - IČO 00155764

Prílohy

Zmluva 1/2022-staveb.práce-projekt- „Úpravňa vody na zníženie obsahu arzénu v pitnej vode“.

ID: 1/2022 – ProMinent Slovensko

98 913,22 €

24.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.1.2022

Suma s DPH 98 913,22 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ ProMinent Slovensko, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Roľnícka 21, 831 07 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31381821

Prílohy

Zmluva – rekonštrukcia oplotenia OcÚ Boliarov.

ID: 29/2021 – Forgstav s.r.o.

15 195,00 €

30.12.2021

Začiatok účinnosti 20.5.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.5.2021

Suma s DPH 15 195,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Forgstav s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Boliarov 78, 044 47 Boliarov

Dodávateľ - IČO 50003054

Prílohy

Zmluva o poskytnutí fin.prostr.CVČ mesto Košice

ID: 28/2021 –

30.12.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

ID: 27/2021 – Ing. Polončáková Daša

7.12.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Ing. Polončáková Daša

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Boliarov č.128/13, príloha-ročný rozpočet na rok 2022

ID: 26/2021 – VaK Servis

30.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ VaK Servis, s.r.o. Poprad

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Boliarov č.129/13, príloha-ročný rozpočet na rok 2022

ID: 25/2021 – VaK Servis

30.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ VaK Servis, s.r.o. Poprad

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva 24/2021 o poskytnutí NFP – Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Boliarov – lokalita Horná osada

ID: 24/2021 – Ministerstvo vnútra SR

29.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva 23/2021 o poskytnutí NFP – Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Boliarov – lokalita Dolná osada

ID: 23/2021 – Ministerstvo vnútra SR

29.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy