Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Boliarov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č.1 k Zmluve 1/2022-staveb.práce-projekt- „Úpravňa vody na zníženie obsahu arzénu v pitnej vode“.

ID: 35/2022 – ProMinent Slovensko

7.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ ProMinent Slovensko, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Roľnícka 21, 831 07 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31381821

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve na rozvoz stravy do MŠ v roku 2023.

ID: 34/2022 – Miroslava Haľková - MIRKA

6.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 5.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Miroslava Haľková - MIRKA

Dodávateľ - Sídlo , 044 47 Boliarov

Dodávateľ - IČO 47998440

Prílohy

Zmluva o spolupráci národný projekt NP PRIM II – pokračovanie projektu

ID: 33/2022 – Úrad vlády Slovenskej republiky

5.12.2022

Začiatok účinnosti 1.12.2022

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 14.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Úrad vlády Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151513

Prílohy

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov CVČ.

ID: 32/2022 – SCVČ Beniakovce

30,00 €

2.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.12.2022

Suma s DPH 30,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ SCVČ Beniakovce

Dodávateľ - Sídlo Beniakovce 44, 044 42 Beniakovce

Dodávateľ - IČO 42248019

Prílohy

Organizovanie aktivačnej činnosti §12 s ÚPSVaR Košice.

ID: 31/2022 – Ústredie práce

14.11.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 14.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Organizovanie aktivačnej činnosti §10 s ÚPSVaR Košice.

ID: 30/2022 – Ústredie práce

14.11.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 14.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Audit účtovníctva 2021.

ID: 29/2022 – Ing.Daša Polončáková

670,00 €

3.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.11.2022

Suma s DPH 670,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Ing.Daša Polončáková

Dodávateľ - Sídlo Juhoslovanská 5, 040 13 Košice

Dodávateľ - IČO 3554561

Prílohy

Zmluva o spolupráci národný projekt TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK II.-pokračovanie projektu.

ID: 28/2022 – Úrad vlády Slovenskej republiky

25.10.2022

Začiatok účinnosti 1.11.2022

Koniec účinnosti 31.3.2023

Dátum podpísania 6.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Úrad vlády Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151513

Prílohy

Zmluva o vydaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať.

ID: 27/2022 – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

25.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Dodávateľ - Sídlo Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava

Dodávateľ - IČO 42156424

Prílohy

Mliečny program pre ZŠ Boliarov.

ID: 26/2022 – Organika s.r.o.

19.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Organika s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Slnečná 3467/8, 921 01 Piešťany

Dodávateľ - IČO 44555156

Prílohy

Externý manažment projekt „Úpravňa vody na zníženie obsahu arzénu v pitnej vode“.

ID: 25/2022 – EU ADVICE s.r.o.

1 400,00 €

19.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.10.2022

Suma s DPH 1 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ EU ADVICE s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Jantárová 12, 040 01 Košice - mestská časť Juh

Dodávateľ - IČO 53652649

Prílohy

Externý manažment projekt „Podpora dobudovania technickej infraštruktúry v obci Boliarov“.

ID: 24/2022 – EU ADVICE s.r.o.

2 400,00 €

19.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.10.2022

Suma s DPH 2 400,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ EU ADVICE s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Jantárová 12, 040 01 Košice - mestská časť Juh

Dodávateľ - IČO 53652649

Prílohy