Samospráva

Ako vybaviť na úrade

Obecný úrad

Program rozvoja obce Boliarov na roky 2015 -2021

Územný plán