Preskočiť na obsah

VZN KSK, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č.5/2022 v záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj.