Preskočiť na obsah

VZN č.1/2021 o určení miesta a času zápisu detí do 1.ročníka ZŠ a na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Boliarov