Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Boliarov o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Boliarov