Všeobecne záväzné nariadenie obce Boliarov č. 2-2020 o dani za psa

Zverejnené
31. januára 2020
Kategória

Prílohy