Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č.8-2019 o poplatku za dodávku a distribúciu pitnej vody obecným vodovodom a za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej obecnej kanalizácie.