Všeobecne záväzné nariadenie č.7-2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a základnej škole zriadených obcou

Zverejnené
30. apríla 2019
Kategória

Prílohy