Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č.7-2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a základnej škole zriadených obcou