Všeobecne záväzné nariadenie č.5-2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Boliarov

Zverejnené
30. apríla 2019
Kategória

Prílohy