Vlastníci pozemkov v poľ.revíri Makovica

Zverejnené
22. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2021 − 1. decembra 2021
Kategória

Prílohy