Správa hlavného kontrolóra obce pre Obecné zastupiteľstvo obce Boliarov k návrhu rozpočtu na roky 2023-2025.

Zverejnené
26. apríla 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/001

Prílohy