Preskočiť na obsah

Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji – správa o hodnotení strategického dokumentu.