Zoznam kandidátov pre voľby starostu obce

Upravené
16. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. septembra 2018