Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva KSK

Upravené
16. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. októbra 2017