Zoznam kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

Upravené
16. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. septembra 2018