Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Upravené
16. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
8. marca 2019