Voľby 2018 – výsledky

Upravené
16. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. novembra 2018