Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Upravené
15. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. januára 2021