Podpora inklúzie a zabezpečenie aktivít smerujúcich k zlepšeniu výsledkov a kompetencií žiakov

Upravené
16. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
20. februára 2018

Obec realizuje v Základnej škole Boliarov projekt „Podpora inklúzie a zabezpečenie aktivít smerujúcich k zlepšeniu výsledkov a kompetencií žiakov“.