Informácie pre voličov – Vysledky 1. kola voľby prezidenta

Upravené
16. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. marca 2019