Informácie pre voličov – Voľby do EP, zoznam politických strán

Upravené
16. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. marca 2019