Dodatok č.1 k VZN 8/2019 – poplatok za vodu

Upravené
15. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
1. januára 2021