Asistované ščítanie domov a bytov

Upravené
15. júl 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. mája 2021