Zmena CP 14.9.2021

Zverejnené 13. septembra 2021.
Bez úpravy .