Výzva VSDna vykonanie výrubu/okliesnenia stromov v ochrannom pásme VN/VVN.

7.12.2021 zverejnil/a boliarov_obec.