Výzva VSDna vykonanie výrubu/okliesnenia stromov v ochrannom pásme VN/VVN.

Zverejnené 7. decembra 2021.
Bez úpravy .