VSD-ak nemáte elektrinu.

Zverejnené 9. augusta 2021.
Bez úpravy .