Stavebné práce na ceste Herľany-Bohdanovce.

Zverejnené 13. marca 2023.
Bez úpravy .