Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Zverejnené 6. júla 2022.
Bez úpravy .