Kalendár zberu odpadu 2023

31.12.2022 zverejnil/a boliarov_admin.

Komunálny odpad Papier Plasty VKM
Január
10
19
24
26
Február
7
16
21
Marec
7
16
21
30
Apríl
4
18
20
27
Máj
2
16
18
30
Jún
13
15
27
Júl
11
20
25
27
August
8
17
22
September
5
19
21
Október
3
17
19
26
31
November
14
16
28
30
December
12
21
26

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.

VKM

VKM sú tetrapaky (obaly od mlieka, džúsov, vína…).