Územný plán

Územný plán obcí Boliarov, Mudrovce, Kecerovský Lipovec, Bačkovík

Obec Boliarov

Grafická časť

Textová časť

Obec Bačkovík

Grafická časť

Textová časť

Obec Kecerovský Lipovec

Grafická časť

Textová časť

Obec Mudrovce

Grafická časť

Textová časť

Zverejnené 17. júla 2021.
Bez úpravy .