Projekty

Terénna sociálna práca a terénna práca obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.

Zverejnené 11. apríla 2022.
Upravené 16. januára 2023.