Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Boliarov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok k zmluve Naturpack-triedeny zber.

ID: 2023/006 – NATUR-PACK

2.3.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ NATUR-PACK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 25, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 35979798

Prílohy

Zmluva-činnosť technika PO v roku 2023.

ID: 2023/005 – Ing. Slavka Krempaská

700,00 €

23.2.2023

Začiatok účinnosti 2.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 2.1.2023

Suma s DPH 700,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Ing. Slavka Krempaská

Dodávateľ - Sídlo , 044 17 Slančík

Dodávateľ - IČO 46782176

Prílohy

Zmluva-činnosť technika BOZP v roku 2023.

ID: 2023/004 – Ing. Slavka Krempaská

700,00 €

23.2.2023

Začiatok účinnosti 2.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 2.1.2023

Suma s DPH 700,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Ing. Slavka Krempaská

Dodávateľ - Sídlo , 044 17 Slančík

Dodávateľ - IČO 46782176

Prílohy

Dodatok č.3 k zmluve s PEhAES – projekt „Podpora dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Boliarov“.

ID: 2023/003 – PEhAES

22.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ PEhAES, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Dodávateľ - IČO 00155764

Prílohy

Aktualizačné/licenčné poplatky programov TOPSET.

ID: 2023/002 – TOPSET Solutions s. r. o.

378,00 €

7.2.2023

Začiatok účinnosti 7.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.2.2023

Suma s DPH 378,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 46919805

Prílohy

Organizovanie aktivačnej činnosti-dobrovoľnícka činnosť.

ID: 2023/001 – Ústredie práce

13.1.2023

Začiatok účinnosti 1.2.2023

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 11.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní stravy zo školskej jedálne.

ID: 41/2022 – Základná škola s materskou školou

29.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 29.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Základná škola s materskou školou, Bidovce 209

Dodávateľ - Sídlo Bidovce 209, 044 45 Bidovce

Dodávateľ - IČO 51001489

Prílohy

Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu 129/2013-rozpočet 2023.

ID: 40/2022 – VaK SERVIS

4 602,00 €

21.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 15.12.2022

Suma s DPH 4 602,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ VaK SERVIS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 52110478

Prílohy

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 128/2013-rozpočet 2023.

ID: 39/2022 – VaK SERVIS

1 266,00 €

21.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 15.12.2022

Suma s DPH 1 266,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ VaK SERVIS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad

Dodávateľ - IČO 52110478

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu.

ID: 38/2022 – Kosit East

20.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Kosit East

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 043 46 Košice

Dodávateľ - IČO 50273884

Prílohy

Zmluva o prevode výpočtovej techniky.

ID: 37/2022 – DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

20.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

Organizovanie § 54 – 1.1.2023-30.6.2023.

ID: 36/2022 – Ústredie práce

6 643,00 €

14.12.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 30.6.2023

Dátum podpísania 13.12.2022

Suma s DPH 6 643,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Boliarov

Objednávateľ - Sídlo Boliarov 25, 044 47 Košice-okolie

Objednávateľ - IČO 00323993

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy