Preskočiť na obsah

VZN obce Boliarov č.1/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady