VZN č.2/21 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej a základnej škole zriadených obcou

Zverejnené
7. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
7. decembra 2021 − 21. decembra 2021
Kategória

Prílohy