Preskočiť na obsah

VZN č.2/21 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej a základnej škole zriadených obcou