Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie obce Boliarov č. 3-2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady