Všeobecne záväzné nariadenie č.6-2019 pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci Boliarov

Zverejnené
30. apríla 2019
Kategória

Prílohy