Všeobecne záväzné nariadenie č.4-2019 o ustanovení činnosti, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené

Zverejnené
30. apríla 2019
Kategória

Prílohy