Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky s názvom „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Boliarov“,.

Zverejnené
25. októbra 2021
Kategória

Prílohy