Preskočiť na obsah

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2022