Preskočiť na obsah

Dodatok č.1 k všeobecnému záväznému nariadeniu č.8-2019 o poplatku za dodávku a distribúciu pitnej vody obecným vodovodom a za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej obecnej kanalizácie.