Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Boliarov – lokalita Dolná osada

11.4.2022 zverejnil/a boliarov_admin.

Kategória