Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Boliarov – lokalita Dolná osada

Kategória

Zverejnené 11. apríla 2022.
Bez úpravy .