Projekt „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Boliarov“- OZNAM.

Zverejnené 20. septembra 2022.
Bez úpravy .