Pozvánka na verejné zhromaždenie JPÚ Dolná a Horná osada 6.4.2022

Zverejnené 31. marca 2022.
Bez úpravy .