Oznámenie o vykonávaní geodetických činnosti na území obce Boliarov.

Zverejnené 12. apríla 2022.
Bez úpravy .